Створення карти сайту

Для автоматичної генерації карти сайту в настроюваннях Головного модуля необхідно визначити типи меню, пункти яких будуть вершинами, а також типи меню, пункти яких будуть представлені у вигляді галузей і листів дерева карти сайту.
Розміщення карти в публічному розділу сайту здійснюється за допомогою візуального компонента Карта сайту в режимі HTML-редактора.


Показ карти сайту

Показ карти сайту здійснюється відповідно до прав поточного користувача. Т.ч. відображаються посилання тільки на ті розділи й сторінки сайту, право на доступ до яких надано поточному користувачеві.


Документація
Загальний посібник користувача по роботі із системою