Русская версия Українська версія

Главная / Покрівля та покрівельні матеріали / Інформація / Матеріали для теплоізоляції дахів / Матеріали, що застосовуються при влаштуванні рулонних і мастичних покрівель / Вироби з мінеральної вати

Вироби з мінеральної вати

Мінеральна вата - волокнистий матеріал, що отримується з силікатних розплавів гірських порід, металургійних шлаків і їх сумішей. Виробництво мінеральної вати складається з наступних операцій: підготовки сировинних матеріалів, плавлення сировини і отримання розплаву, переробки мінерального розплаву і волокна, осаджування вати (волокон), формування мінераловатного килима в камері волокноосаджування.

У технології виробництва мінеральної вати як в Україні, так і за кордоном, основним технологічним і теплотехнічним агрегатом, використовуваним для плавлення сировини, є вагранка, де як паливо використовується кокс (коксова вагранка). Провідні світові фірми-виробники мінераловатної продукції як сировину використовують базальтові породи, що дозволяє отримати мінеральну вату високої якості з тривалим терміном експлуатації. Для плавлення тугоплавких порід в коксових вагранках застосовують гаряче кисневе дуття, що забезпечує за технологією температуру плавлення 1500 °С, необхідну для подальшої переробки розплаву у високоякісну вату, або після вагранки встановлюють другий ступінь перегріву розплаву з обігрівом електродуги або газового. Такі вагранки обладналися системами дожигу оксиду вуглецю і пилеочисткою відхідних газів.

Практично всі вітчизняні коксові вагранки працюють без гарячого і кисневого дуття, а як сировину застосовують менш тугоплавкі, ніж базальтові породи, доменні шлаки, внаслідок чого велика частина вітчизняної продукції неконкурентоздатна, оскільки мінеральна вата, що отримується з шлаків, недовговічна (крихкість волокон) і менш водостійка.

Основний показник придатності сировини для виробництва мінеральної вати - модуль кислотності, що є відношенням суми мас кислих оксидів (кремнезему і глинозему), що містяться в сировині, до суми мас основних оксидів (кальцію і магнію).

Для матеріалів, що застосовуються в будівництві модуль кислотності має бути не менше 1,6. Мінеральна вата фірм "Rockwool" і "Paroc", що отримується з розплаву гірських порід має модуль кислотності не менше 2.

Отриманий в плавильному агрегаті розплав перероблюється у волокно центробіжно-валковим способом. У сучасному виробництві застосовуються багатовалкові центрифуги з системою віддуву волокон.

Для отримання мінераловатних виробів в камеру волокноосадження вводять синтетичне єднальне і гідрофобізуючі добавки. Потім мінераловатний килим поступає в камеру полімеризації, де відбувається поліконденсація єднального.

В даний час як єднальний застосовують: фенолоформальдегідну або карбомідну смоли, полівінілацетатну дисперсію. Фенолоформальдегідну смолу нейтралізують сірчанокислим амонієм з додаванням аміачної води або борною кислотою.

Гідрофобізація здійснюється водним розчином емульсії КЕ-30-04 і силану.

Теплоізоляційні матеріали, вітчизняного виробництва.
Зупинимося докладніше на матеріалах з мінеральної вати, що випускаються на території країн СНГ вітчизняними виробниками і на підприємствах, що фактично належать інофірмам, які можна використовувати для утеплення покриття і як основу під рулонні і мастичні покрівлі.

Визначитися, які матеріали застосовувати для тих або інших цілей неспеціалістові дуже складно. Будівельні фірми повинні виконувати роботи відповідно до проектної документації. Проте, частенько ремонтні та інші дрібні роботи, дачне будівництво ведуться підрядчиком без документації на утеплення або дуже неповною. Відомості, викладені в цьому розділі з урахуванням вищевикладених вимог, допоможуть зі всієї номенклатури пропонованих сучасним ринком матеріалів вибрати найбільш відповідні. На жаль, ринок вітчизняних теплоізоляційних матеріалів не дуже різноманітний. На відміну від інофірм, що випускають для кожного виду робіт строго певних типів і марки матеріали, вітчизняний виробник задовольняється дуже скромним переліком матеріалів, намагаючись використовувати їх на всі випадки життя.

Більш всього за обсягом виробництва випускаються вироби з мінеральної вати. Це плити теплоізоляційні мінераловатні на синтетичному єднальному марок 50, 75, 125, 175, 225. Марка вказує на щільність матеріалу в кг/м3. Як єднальний використовуються фенолоспирти, карбамідна смола КС і модифікуючі добавки. Плити підвищеної жорсткості ППЖ-200, у тому числі з гофрованою структурою. Мати мінераловатні прошивні марки 50, 100 і 125.

Для будівництва переважно використовують вироби з вати з гірських порід на фенольному єднальному, оскільки карбамідне єднальне менш водостійке. Не дивлячись на стійку негативну думку про фенольну єднальну, боятися виділення фенолу в процесі експлуатації не варто. При строгому дотриманні технологічному процесу виробництва теплоізоляційних виробів відбувається повна нейтралізація і поліконденсація фенолу, у зв'язку з чим, всі вказані вироби мають гігієнічні сертифікати і можуть застосовуватися всюди.

Не слід використовувати вироби з вати, отриманої з доменних шлаків, для відповідальних будівельних конструкцій, де потрібна їх багаторічна надійна служба, внаслідок їх недовговічності в умовах знакозмінних температур, підвищеної вологості і дії навантажень і деформацій. Для дачного будівництва, тимчасових будівель і в конструкціях, де можна легко виконати ремонтні роботи, застосування цих недорогих матеріалів допустиме.

Перелік матеріалів і їх характеристики.
1. Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному єднальному (ГОСТ 9573-96). Без побоювання можна застосовувати за умови гідрофобізації як основу під покрівельне покриття без устрою цементного стягування плити марки П225. По пожежній класифікації плити відносяться до групи Г2. По ГОСТ плити повинні випускатися з наступними розмірами в мм : завдовжки 1000, 1200; шириною 500, 600, 1000; завтовшки 40, 50, 60, 70, 80.

2. Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному єднальному (ТУ 5762-010-04001485-96).

Вироби гідрофобізаровані. Плити марки 175 і 200 можна застосовувати як основу під покрівельне покриття без устрою цементного стягування. По пожежній класифікації плити марки 175 відносяться до групи Г1, плити марки 200 - Г2. По ТУ плити випускаються з наступними розмірами в мм: завдовжки 1000; шириною 500; завтовшки 40...150 з інтервалом 10.

3. Плити теплоізоляційні підвищеної жорсткості на синтетичному єднальному ППЖ-200, виготовлені з мінераловатної гідромаси за технологією мокрого формування з додаванням синтетичного єднального і гідрофобізатора, і плити мінераловатні підвищеної жорсткості гофрованої структури, виготовлені за технологією сухого формування ППЖ-ГС-175 і 200 (ГОСТ 22950-95).

Плити призначені для теплової ізоляції перекриттів, покриттів, виконаних з профільованого металевого настилу або залізобетону, без устрою стягування і вирівнюючого шару. Конструкція обгороджування має бути виконана так, щоб контакт виробів з навколишнім повітрям був виключений.

По горючості плити відносяться до групи Г2. Водопоглинання плит ППЖ-200 і ППЖ-ГС-200 - не більше 30 % по масі, плит ППЖ-ГС-175 - не більше 40. Довжина і ширина плит 1000х500, товщина 40 - 80 мм з інтервалом 10 мм для плит ППЖ-200 і 50-100 - для плит ППЖ-ГС.

4. Плити мінераловатні гофрованої структури по ТУ 5762-001-05299710-94, АТ 'Комат', що випускаються (м. Ростов). Виробляються плити марки 175 і 200. Плити марки П175-гс по горючості відносяться до групи Г1, плити марки П200-гс - до групи Г2. Розміри плит відповідають вказаним в п.III.1.3.

5. ЗАТ 'Мінеральна вата' освоїло випуск плит теплоізоляційних на синтетичному єднальному 'РУФ БАТТС'. Плити негорючі, гідрофобізовані і спеціально призначені для використання як тепло-звукоізоляційний шар в покрівельних покриттях, у тому числі для устрою м'яких покрівель без цементного стягування. Як сировина використовуються гірські породи, що мають висновок про радіологічну безпеку. Пропонована номенклатура різноманітна: плити завдовжки 1000 і 1200, шириною 500 і 600 мм, завтовшки від 30 до 125 мм.

Оскільки це новий матеріал, даних про теплопровідність і розрахункове масове відношення вологи в умовах А і Б поки немає. Проте, можна прогнозувати, що розрахункове масове відношення %, волога в умовах А і Б для цього матеріалу будуть істотно нижчі необхідних Сніп Ii-3-79* 'Будівельна теплотехніка', оскільки водопоглинання за об'ємом 1,5 %, і розрахункову теплопровідність в умовах А і Б, ймовірно, можна сприймати без великої помилки, відповідно, 0,041 і 0,043 Вт/ (м. До).


Матеріали інофірм

1. Фірма 'Paroc' (Фінляндія)
Жорсткі утеплювачі з мінеральної вати на основі гірських порід.

Утеплювачі фірми 'Paroc' заслужено завоювали світове визнання високою якістю, відмінними теплотехнічними характеристиками, водостійкістю, різноманіттям номенклатури для всіх видів утеплення.

Утеплювачі відрізняються хімічною стійкістю до масел і розчинників, помірно кислим і лужним розчинам. Легкість виконання монтажу і простота застосування доповнюють їх чудові характеристики. Жорсткі утеплювачі з мінеральної вати на основі гірських порід призначені для застосування на об'єктах, де ізоляція піддається навантаженню або під час виконання монтажних робіт, або при експлуатації. Міцність на стискування жорстких виробів залежить від щільності вати і вмісту єднального. Слід зазначити, що фірма відзначає необхідність вентиляції теплоізоляційного шару, хоч би по краях, для можливості його осушення в літній період.

Плита TKL - плита підвищеної жорсткості і заданих розмірів, з однобічним облицюванням із склохолста. Модифікація плит TKL має пази 20х30 мм в подовжньому напрямі. Плити призначені для утеплення плоских дахів і інших вертикальних і горизонтальних конструкціях, де загальне навантаження не повинне перевищувати 25 кн/м2. Негорючі.

Розміри плит 600 х 1200 мм, товщина - 30, 50, 60, 70, 80, 100 мм.

Плита AKL - жорстка мінераловатна плита на основі гірських порід заданих розмірів без армування. Рекомендоване навантаження 15 - 25 кн/м2, залежно від товщини плити. Не горить. Застосовується у поєднанні з плитою KKL. Розміри плит 900 х 1200, 1800 х 1200, 1800 х 900 мм, товщина - 80, 100, 120, 130, 140, 160, 180 мм. Є модифікація плити AKLU - з пазами 20х30 мм в подовжньому напрямі.

Плити AKL є основною теплоізоляцією, що створює необхідний термічний опір. Наверх вкладаються плити KKL завтовшки 20 мм, по яких наноситься покрівельне покриття.

Плита KKL - плита підвищеної жорсткості і заданих розмірів, з однобічним облицюванням із склохолста. Застосовується у поєднанні з плитою як основа під покрівельне покриття. Володіє в порівнянні з рештою плит підвищеною міцністю. Спільне рекомендоване навантаження, не повинне перевищувати 25 кн/м2 при стискуванні не більше 5 %, і 50 при стискуванні не більше 10 %. Негорючі. Розміри плит 900 х 1200, 1800 х 1200, мм, товщина - 20 мм.

2.Фірма 'Rockwool' (Данія).
Жорсткі утеплювачі з мінеральної вати на основі гірських порід.
Характеристики теплоізоляційних виробів фірми 'Rockwool' дуже близькі до аналогічних ним за призначенням і щільністю. Вироби негорючі, хімічно стійкі, володіють низькою теплопровідністю, негігроскопічні (гідрофобізовані). Мають тривалий термін служби. Все, що було сказане вище про вироби фірми 'Paroc' відноситься і до виробів фірми 'Rockwool'. Крім того, продукція фірми 'Rockwool' на українському ринку набула більшого поширення, ніж 'Paroc'.

Для ізоляції плоских дахів більш всього личать вироби 'Хардрок' і покрівельна плита "Ламела". Розміри плит "Хардрок": довжина - 2000, ширина 600, товщина - 50, 85, 100 і 180 мм. Розміри покрівельних плит "Ламела": довжина - 900, ширина 600, товщина 35 - 350 мм.


3. Вироби з мінеральної вати 'Izomat'

Словацька фірма 'Izomat' випускає вироби з мінеральної вати з гірських порід, що відповідають всім вимогам до теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються для будівництва. Поки їх застосування в Україні ще обмежене, ймовірно, внаслідок недостатньої інформації. Проте, фірма активно працює на нашому ринку: отримані всі необхідні сертифікати - відповідності, гігієнічний і пожежний; проведені випробування теплопровідності плит для умов експлуатації А і Б, а також міцності на стискування при 10%-ній лінійній деформації для плит, вживаних в навантажуваних конструкціях.

Для утеплення плоских дахів призначена плита 'Нобасил Jps-т' різних модифікацій. Плити 'Нобасил Jps-т- SP, JPS- SP' мають нахил в один бік. Є (по окремому замовленню) плити з обробкою поверхні асфальтовою суспензією 'Нобасил Jps-sта' і з першим шаром гідроізоляції 'Нобасид'. Плити 'Нобасид Jps-т' негорючі, паропроникні, водостійкі, не збільшують корозійну активність при контакті з металами.   Реклама на сайті      
   e-mail: rooffaq@gmail.com
Копіювання матеріалів заборонено!   
Copyright © rooffaq.com